گزارش دوره کارآموزی وکالت

انتقال مال غیر غیر و کلاهبرداری 18 ایراد ضرب و جرح عمدی فصل سوم دادگاههای حقوقی 19 درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 20 افراز و فروش ملک مشاع 21 الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد

دسته: فقه و حقوق اسلامی

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 115 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 311

دانلود این گزارش!


سه عدد کارآموزی مرتبط؟


  • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 148 مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی کیفری و حقوقی در 148 صفحه در قالب ورد، این گزارش در رابطه با پرونده های بیمه ای...

  • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 311 مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 311 صفحه در قالب ورد … دانلود کنید! حقوق رشته حقوق کارآموزی حقوق گزارش کارآموزی وکالت...

  • گزارش کار کارورزی حقوق در دفتر وکالتکارورزی حقوقکارآموزی حقوق دفتر وکالتگزارش کار کارورزی حقوق در دفتر وکالتکارورزی حقوقکارورزی دفتر وکالتاین نمونه کارورزی شاملمحل کارآموزی دفتر وکالت7هفته با گزارش ماهانه محل کارآموزیبه تفکیک روز هفته و گزارش ماهتعداد صفحات 30 صفحهبه...

17- انتقال مال غیر غیر و کلاهبرداری

18- ایراد ضرب و جرح عمدی

فصل سوم: دادگاههای حقوقی

19- درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

20- افراز و فروش ملک مشاع

21- الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد

22- الزتم به اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی

23- اصلاح شناسنامه و تغییر نام

24- الزام به تنظیم سند اتومبیل

25- اعسار به تقسیط محکوم به

26- تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر

27- تنفی وصیت نامه عادی

28- تنفیذ مبایعه نامه

29- تجویز انتقال منافع به غیر

30- تعدیل وافزایش اجاره بهاء

31- خلع ید و قلع و قمع بنا

32- صدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی بین طرفین

33- در خواست تحریر ترکه

34- دعوی مطالبه وجه به استناد تجاری

35- دعوی تصرف عدوانی

36- مطالبه وجه به استناد اسناد تجاری

37- درخواست تخلیه طبق قانون 1376 منزل مسکونی

38- مطالبه هزینه های دارایی و شهرداری

39- مطالبه خسارت وارده بر ملک

40- فسخ قرار داد اجاره و تخلیه و مطالبه اجور معوقه

41- قرار تامین دلیل

42- حذفغ نام زوج از شناسنامه

فصل چهارم: اجرای احکام کیفری

43- استفاده از تجهیزات ماهواره

44- ارتشاء

45- افتراء

46- اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی

47- ترک انفاق

48- تصادف رانندگی منتهی به ایراد خسارت بدنی

49- آزادی مشروط

50- خیانت در امانت

51- اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری و تخفیف مجازات در جرایم غیر قابل گذشت، بعد از گذشت

52- شروع به جعل واستفاده از سند مجعول و سرقت و تحصیل و استفاده از اسکناس مجعول شاکی خصوصی

53- رانندگی بدون پروانه (گواهینامه)

54- زنای غیر محصنه

55- صدور چک بلامحل

56- ضرب و جرح

57- فروش مال غیر و تقاضای اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری

58- فریب در ازدواح

59- ممانعت از حق

فصل پنجم: اجرای احکام مدنی

60- تخلیه مغازه تجاری به استناد قانون 1376

61- مطالبه وجه سفته

62- الزام به تنظیم سند رسمی تلفن

63- صدور قرار داد دستور موقت

64- مطالبه وجه

65- تعدیل اجاره بها

دانلود این گزارش!