مجموعه گزارشات کارآموزی کیفری وحقوقی

دسته بندی: علوم انسانی» حقوق

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 339

مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی کیفری و حقوقی در 339 صفحه در قالب ورد …

دانلود این گزارش!


سه عدد کارآموزی مرتبط؟


  • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 161 مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 161 صفحه در قالب ورد … دانلود کنید! کارآموزی عملی وکالت کارآموزی و کارورزی دانلود کارآموزی...

  • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 314 مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی کیفری و حقوقی در 314 صفحه در قالب ورد … دانلود کنید! دادگاه های کیفری دادگاه حقوقی دوره...

  • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 335 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 275 دانلود کنید! کاراموزی مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری (حقوقی، کیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر) گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری (حقوقی، کیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر) دانلود...

مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی کیفری و حقوقی در 339 صفحه در قالب ورد

________________________________________________

موضوعات:

ابطال سند

ایرادضرب وجرح عمدی

خیانت درامانت

تقسیم سهم الارث وفروش منزل

تغییر نام

تعدیل اجاره بها

افراز

مزاحمت تلفنی

الزام به تنظیم سند رسمی

خرید مال مسروقه

کلاهبرداری

خلع ید

سرقت اتومبیل

مطالبه

ابطال اجرائیه

تحویل مبیع

ممانعت از حق

بی احتیاطی در استفاده از سلاح

کلاهبرداری

توقیف عملیات اجرائی

استرداد اتومبیل

جعل اسناد رسمی

تصرف عدوانی

فسخ مبایعه نامه

خیانت در امانت

مطالبه

ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی

تصادف منجر به فوت

تخلیه

مطالبه

قبول فرزند خواندگی

مطالبه

سرقت چک

نزاع دسته جمعی

سرقت

شرکت در ایراد صدمه عمدی و تخریب

مطالبه وجه

ابطال نظریه به کمیسیون ماده 12 زمین شهری

اجازه فروش

مطالبه وجه

تنفیذ وصیتنامه

جعل

تخلیه

فسخ قولنامه

انتقال مال غیر (منافع)

تحویل مبیع

شرکت در سرقت

اجازه انتقال سند

اعتراض ثالث

مطالبه

ابطال قرارداد

دعوی تقابل به خواسته خلع ید (دعوی اصلی الزام به تنظیم سند)

نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی

جعل واستفاده از سند مجعول

تنظیم سند

مطالبه

خلع ید

ابطال سند

شرکت در نزاع دسته جمعی

سرقت

تخلیه

مطالبه وجه

تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی

ایراد صدمه ومزاحمت

تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن

تحصیل مال مسروقه

تقسیم ماترک

انتقال منافع مال غیر

مطالبه

چک

تخلیه

الزام به فروش عین مستاجره

دانلود این گزارش!