مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت

فصل اول دفاتر دادگاهها فصل دوم دادگاههای کیفری 1 قرار منع تعقیب 2 ترک انفاق 3 فحاشی 4 صدور چک بلامحل 5 قرار موقوفی تعقیب 6 سرقت تعزیری 7 مزاحمت تلفنی

دسته: فقه و حقوق اسلامی

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 313 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 740

دانلود این گزارش!


سه عدد کارآموزی مرتبط؟


  • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 183 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 445 دانلود کنید! دانلود پژوهش پروژه مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی دانلود پروژه کاراموزی علمی مشاوره حقوقی دانلود جزوه تحقیق کارورزی علمی مشاوره حقوقی دانلود...

  • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 175 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 490 دانلود کنید! مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره...

  • گزارشهای دوره کارآموزی وکالت و مشاوره حقوقی را از ما بخواهید دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 6 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 320 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 740 دانلود کنید! وکالات مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی...

فصل اول: دفاتر دادگاهها

فصل دوم: دادگاههای کیفری

1- قرار منع تعقیب

2- ترک انفاق

3- فحاشی

4- صدور چک بلامحل

5- قرار موقوفی تعقیب

6- سرقت تعزیری

7- مزاحمت تلفنی

8- جعل عنوان

9- ممانعت از حق

10- کلاهبرداری

11- فروش مال غیر

12- قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی

13- کلاهبرداری

14- خیانت در امانت

15- تخریب اموال

16- قتل غیر عمد

17- انتقال مال غیر غیر و کلاهبرداری

18- ایراد ضرب و جرح عمدی

فصل سوم: دادگاههای حقوقی

19- درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

20- افراز و فروش ملک مشاع

21- الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد

22- الزتم به اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی

23- اصلاح شناسنامه و تغییر نام

24- الزام به تنظیم سند اتومبیل

25- اعسار به تقسیط محکوم به

26- تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر

27- تنفی وصیت نامه عادی

28- تنفیذ مبایعه نامه

29- تجویز انتقال منافع به غیر

30- تعدیل وافزایش اجاره بهاء

31- خلع ید و قلع و قمع بنا

32- صدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی بین طرفین

33- در خواست تحریر ترکه

34- دعوی مطالبه وجه به استناد تجاری

35- دعوی تصرف عدوانی

36- مطالبه وجه به استناد اسناد تجاری

37- درخواست تخلیه طبق قانون 1376 منزل مسکونی

38- مطالبه هزینه های دارایی و شهرداری

39- مطالبه خسارت وارده بر ملک

40- فسخ قرار داد اجاره و تخلیه و مطالبه اجور معوقه

41- قرار تامین دلیل

42- حذفغ نام زوج از شناسنامه

فصل چهارم: اجرای احکام کیفری

43- استفاده از تجهیزات ماهواره

44- ارتشاء

45- افتراء

46- اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی

47- ترک انفاق

48- تصادف رانندگی منتهی به ایراد خسارت بدنی

49- آزادی مشروط

50- خیانت در امانت

51- اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری و تخفیف مجازات در جرایم غیر قابل گذشت، بعد از گذشت

52- شروع به جعل واستفاده از سند مجعول و سرقت و تحصیل و استفاده از اسکناس مجعول شاکی خصوصی

53- رانندگی بدون پروانه (گواهینامه)

54- زنای غیر محصنه

55- صدور چک بلامحل

56- ضرب و جرح

57- فروش مال غیر و تقاضای اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری

58- فریب در ازدواح

59- ممانعت از حق

فصل پنجم: اجرای احکام مدنی

60- تخلیه مغازه تجاری به استناد قانون 1376

61- مطالبه وجه سفته

62- الزام به تنظیم سند رسمی تلفن

63- صدور قرار داد دستور موقت

64- مطالبه وجه

65- تعدیل اجاره بها

66- مطالبه کارگری

67- فروش ملک مشاعی

68- الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان

69- مطالبه وجه رسید عادی

70- اعتراض به قرار تامین خواسته

71- فروش ملک مشاع

72- خلع ید

73- اعمال ماده 2 قانون نحو اجرای محکومیت های مالی

74- تنظیم سند رسمی انتقال زمین

75- تنظیم سند خودرو

فصل ششم: دادگاههای خانواده

76- اجازه ازدواج دختر باکره

77- الزام به ثبت واقعه رجوع

78- افزایش و تعدیل نفقه

79- اجازه ازدواج مجدد

80- اثبات زوجیت و الزام به ثبت رسمی نکاح

81- الزام به تهیه مسکن علیهذه

82- تمکین

83- حق ملاقات

84- طلاق توافقی

85- طلاق خلع و مطالبه مهریه و استرداد جهیزیه

86- صدور حکم رشد

87- فسخ نکاح

88- ملاقات فرزند

89- مطالبه اجرت المثل ایام سرپرستی و نفقه فرزند

90- مطالبه مهریه

فصل هشتم: دادگاه اطفال

91- ایراد ضرب و جرح عمدی

92- ایراد ضرب و جرح با چاقو

93- ایجاد مزاحمت و اخلاق در نظم عمومی

94- تحریب شناسنامه

95- سرقت و تخریب

96- رابطه نامشروع

97- عدم رعایت حجاب شرعی

فصل هشتم: دادگاه تجدید نظر استان تهران

98- اثبات نسب

99- تخلیه مغازه به استناد قانون 1356

100- تصرف عدوانی

101- تخلیه مغازه به علت نیاز شخصی

102- تقاضای توقیف و ابطال اجرائیه

103- تقاضای صدور حکم به تقسیط مهریه

104- تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش

105- تعدیل اجاره بها

106- تعیین نفقه

107- تنظیم سندرسمی انتقال سرقفلی

108- تنظیم قولنامه و الزام به تنظیم سند رسمی مغازه

109- تنفیذ طلاق

110- طلاق به استناد قاعده عسر و حرج

111- طلاق خلع

112- فسخ نکاح بعلت تدلیس زوجه

113- طلاق وحضانت فرزند

114- مطالبه مابه تفاوت متراژ آپارتمان

115- مطالبه وجه سفته وتامین خواسته

116- مطالبه ودیعه منزل استیجاری

دانلود این گزارش!