پایان نامه کارشناسی با موضوع کارآموزی کشاورزی

دسته: کشاورزی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 190 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 380

دانلود این گزارش!


سه عدد کارآموزی مرتبط؟


  • دسته: شیمی فرمت فایل: doc حجم فایل: 1258 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 دانلود کنید! کاراموزی پایان دوره شرکت کاشی طوس گزارش کاراموزی پایان دوره شرکت کاشی طوس دانلود گزارش کارآموزی پایان دوره شرکت کاشی طوس گزارش کاراموزی پایان دوره...

  • دسته بندی: کارآموزی» کامپیوتر فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 40 دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر- آشنایی با مفاهیم اولیه پست الکترونیک کار با نامه ها، در قالب word و در 40 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از...

  • دسته: گزارش کار آموزی و کارورزی فرمت فایل: doc حجم فایل: 1258 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 دانلود کنید! شرکت کاشی طوس گزارش کاراموزی پایان دوره شرکت کاشی طوس کارشناسی شیمی کاربردی گزارش کاراموزی پایان دوره شرکت کاشی طوس -کارشناسی...

تحقیق و پژوهش کارشناسی با موضوع کارآموزی کشاورزی

صبا حزین

فصل 1: معرفی مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

مقدمه …

تاریخچه مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی …

شرح وظایف اساسی مؤسسه …

تشکیلات مؤسسه …

بخش تحقیقات آفتکش ها …

بخش تحقیقات حشرات زیان آور به گیاهان …

بخش تحقیقات علف های هرز و انگل های گلدار …

بخش تحقیقات سن گندم …

بخش تحقیقات بیماری های گیاهی …

بخش تحقیقات رده بندی حشرات …

بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی …

بخش تحقیقات نماتولوژی گیاهی …

بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیک …

بخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهان …

بخش تحقیقات شناسایی رستنی ها …

بخش تحقیقات بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی …

نیروی انسانی …

طرح های تحقیقاتی …

انتشارات …

منابع فصل …

فصل 2: معرفی محل کارآموزی

معرفی محل کارآموزی …

فصل 3: کلیات

کلیات …

فصل 4: پرپاراسیون میکروسکوپی حشرات و اتاله کردن حشرات

تهیه پرپاراسیون میکروسکوپی از حشرات …

نحوه پرپاراسیون …

اتاله کردن حشرات …

منابع فصل …

فصل 5: آزمایشات انجام شده روی مگس سفید گلخانه

زیر راسته جوربالان Homoptera …

کلید تشخیص خانواده های راسته جوربالان …

خانواده مگس های سفید (سفید بالک ها) Aleurodidae …

سفید بالک ها Aleurodidae …

مراحل رشدی …

تخم …

پوره خزنده (اولین مرحله پورگی) …

سنین دوم و سوم پورگی …

شفیره …

بالغین …

دموگرافی و دینامیسم جمعیت …

آزمایشات انجام شده روی مگس سفید گلخانه …

مگس سفید …

عسلک پنبه …

کنه دو نقطه ای (کنه تارعنکبوتی) …

شپشک آرد آلود ساحلی …

منابع فصل …

فصل 6: آزمایشات انجام شده روی سن گندم

راسته Hemiptera (ناجوربالان) …

زیر راسته سن ها Heteroptera …

کلید شناسایی خانواده های مهم سن ها …

رده بندی سن ها Heteroptera …

الف- زیر راسته سن های آبزی Cryptocerata …

ب- زیر راسته سن های خاکزی (Gymnocerata یا Amphicorizae) …

سن گندم …

آزمایشات انجام شده روی سن گندم …

اثر شبه هورمون جوانی «آدمیرال» بر کنترل پوره های سن معمولی گندم در شرایط مزرعه

نتیجه کلی و بحث …

نتیجه بررسی ها …

منابع فصل …

فصل 7: آزمایشات انجام شده روی مگس جالیز

راسته Diptera (دوبالان) …

رده بندی دو بالان …

مگس های شیار پیشانی دار سیکلورهافا، گروه ساده بال ها، مگس های بال رنگی …

کلید شناسایی خانواده های مهم مگس های زیر راسته براکی سرا و سیکلورهافا …

مگس قهوه ای جالیز …

آزمایشات انجام شده روی مگس جالیز …

مگس خربزه …

سرخرطومی هندوانه (سرخرطومی جالیز) …

منابع فصل …

فصل 8: آزمایشات مربوط به تأثیر سموم مختلف روی درصد جوانه زنی بذر کلزا

آزمایشات مربوط به تأثیر سموم مختلف روی درصد جوانه زنی بذر کلزا..

فصل 9: کاربرد مخلوط آفتکش ها

کاربرد مخلوط آفتکش ها …

چگونگی چک نمودن ثبات و سازگاری ترکیب داخل تانک …

روش های ترکیب کردن مواد شیمیایی و آزمایش ثبات و سازگاری …

بعد از تست چه باید کرد؟ …

ترکیبات سموم آفتکش …

ترکیبات سموم علف کش و حشره کش …

ترکیبات سموم علف کش و قارچکش …

ترکیبات سموم علف کش و حاصلخیز کننده یا بارور کننده مایع …

ترکیبات سموم علف کش و حاصلخیز کننده خشک …

متخصصان می گویند: سموم قارچکش همیشه اگر خوب ترکیب شوند، سودمند هستند …

مفید بودن ثبات دهنده های حالت اسیدی در کاهش حمل سم در یک جریان شبیه سازی شده

منابع فصل …

فصل 10: منابع

منابع فارسی …

دانلود این گزارش!