دانلود گزارش کارآموزی در شرکت مخابرات

ورود دستگاهها و سیستم های جدید پیشرفته به شبکه مخابراتی و برقراری سرویس های ویژه خطوط تلفن در دوران اخیر نشان از پیشرفت سریع و رضایت بخش علم مخابرات در جهان دارد به گونه ای که در زمان حاضر امکان رفاه و آسایش خاطر بیشتر را برای همه فراهم ساخته است

دسته: فنی و مهندسی

بازدید: 7 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 73 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 18

 • گزارش کارآموزی
 • دانلود گزارش کارآموزی در شرکت مخابرات
 • دانلود کارآموزی مخابرات
 • دانلود گزارش کارآموزی مخابرات
 • کاروزی
 • دانلود
 • دانلود گزارش کارورزی
 • مخابرات

گزارش کارآموزی مخابرات

دسته: گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 39 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 25

 • گزارش کارآموزی مخابرات
 • گزارش کاراموزی مخابرات
 • مخابرات
 • کارورزی مخابرات
 • دانلود گزارش کارآموزی مخابرات
 • کاراموزی مخابرات

گزارش کارآموزی برق، شرکت مخابرات

چکیده دستگاه سوئیچ دیجیتال به عنوان قلب و مرکز کلیه ارتباطات تلفنی محسوب می شود با توجه به اهمیتی که ارتباطاتی نظیر تلفن، اینترنت، فاکس و در زندگی امروز به عهده دارند، سرویس و نگهداری و همچنین ارائه خدمات به مشترکین از طریق سالنهای دستگاه در مراکز تلفن اهمیت مضاعفی پیدا کرده است و وظیفه افرادی

دسته: برق

بازدید: 7 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 353 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 34

 • دانلود گزارشکار
 • گزارش کارآموزی برق، شرکت مخابرات
 • مخابرات
 • کارآموزی مخابرات
 • کارآموزی
 • گزارش کارآموزی
 • تاریخچه مخابرات
 • کارورزی در مخابرات

گزارش کارآموزی مرکز مخابرات دیجیتال سلمان

دسته: گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 8715 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 111

 • دانلود گزارش کارآموزی مرکز مخابرات دیجیتال سلمان
 • کاراموزی مرکز مخابرات دیجیتال سلمان
 • دیجیتال
 • مخابرات
 • گزارش کاراموزی مرکز مخابرات دیجیتال سلمان
 • سلمان
 • مرکز
 • گزارش کارآموزی مرکز مخابرات دیجیتال سلمان
 • کارورزی مرکز مخابرات دیجیتال سلمان

گزارش کارآموزی آشنایی با مراکز مخابراتی

دسته: گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 30 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 30

 • کاراموزی آشنایی با مراکز مخابراتی
 • گزارش کارآموزی آشنایی با مراکز مخابراتی
 • مراکز
 • آشنایی
 • کارورزی آشنایی با مراکز مخابراتی
 • گزارش کاراموزی آشنایی با مراکز مخابراتی
 • مخابرات
 • دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با مراکز مخابراتی

گزارش کارآموزی مخابرات دکتر حسابی

دسته: گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 62 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 73

 • کارورزی مخابرات دکتر حسابی
 • دانلود گزارش کارآموزی مخابرات دکتر حسابی
 • مخابرات
 • گزارش کاراموزی مخابرات دکتر حسابی
 • گزارش کارآموزی مخابرات دکتر حسابی
 • دکتر حسابی
 • کاراموزی مخابرات دکتر حسابی

گزارش کارآموزی مخابرات استان گلستان (شبکه های paper less)

دسته: گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 4733 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 140

 • دانلود گزارش کارآموزی مخابرات استان گلستان (شبکه های paper less)
 • کاراموزی مخابرات استان گلستان (شبکه های paper less)
 • شبکه
 • استان گلستان
 • گزارش کاراموزی مخابرات استان گلستان (شبکه های paper less)
 • paper less
 • مخابرات
 • گزارش کارآموزی مخابرات استان گلستان (شبکه های paper less)
 • کارورزی مخابرات استان گلستان (شبکه های paper less)

گزارش کارآموزی کامپیوتر-اداره مخابرات شهرستان آزادشهر

دسته: گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1123 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 56

 • دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتراداره مخابرات شهرستان آزادشهر
 • کاراموزی کامپیوتراداره مخابرات شهرستان آزادشهر
 • مخابرات
 • اداره
 • گزارش کاراموزی کامپیوتراداره مخابرات شهرستان آزادشهر
 • شهرستان آزادشهر
 • کامپیوتر
 • گزارش کارآموزی کامپیوتر-اداره مخابرات شهرستان آزادشهر
 • کارورزی کامپیوتراداره مخابرات شهرستان آزادشهر

گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات

دسته: گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 518 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 43

 • دانلود گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات
 • کاراموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات
 • سوییچ
 • پشتیبانی فنی
 • گزارش کاراموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات
 • مخابرات
 • واحد
 • گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات
 • کارورزی واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات

گزارش کارآموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات

دسته: گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 15311 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 40

 • کاراموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات
 • گزارش کارآموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات
 • مخابرات
 • نحوه عملکرد
 • کارورزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات
 • گزارش کاراموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات
 • بخش تعمیرات
 • دانلود گزارش کارآموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات

گزارش کارآموزی اداره مخابرات شهرستان شیروان

دسته: گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 155 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 25

 • کاراموزی اداره مخابرات شهرستان شیروان
 • گزارش کارآموزی اداره مخابرات شهرستان شیروان
 • مخابرات
 • اداره
 • کارورزی اداره مخابرات شهرستان شیروان
 • گزارش کاراموزی اداره مخابرات شهرستان شیروان
 • شهرستان شیروان
 • دانلود گزارش کارآموزی اداره مخابرات شهرستان شیروان

گزارش کارآموزی حسابداری اداره مخابرات

گزارش کارآموزی حسابداری اداره مخابرات تهران

دسته: حسابداری

بازدید: 7 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 96 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 40

 • خرید گزارش کارآموزی حسابداری اداره مخابرات
 • گزارش کارآموزی حسابداری اداره مخابرات
 • مخابرات
 • کارورزی حسابداری
 • فروش گزارش کارآموزی حسابداری اداره مخابرات
 • گزارش کارآموزی حسابداری اداره مخابرات
 • کارورزی مخابرات
 • دانلود گزارش کارآموزی حسابداری اداره مخابرات

گزارش کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند

دسته: گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 9543 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 50

 • کاراموزی مخابرات شهرستان نهاوند
 • گزارش کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند
 • شهرستان
 • مخابرات
 • کارورزی مخابرات شهرستان نهاوند
 • گزارش کاراموزی مخابرات شهرستان نهاوند
 • نهاوند
 • دانلود گزارش کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند

گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس

دسته: گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 992 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 106

 • دانلود گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس
 • کاراموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس
 • مخابرات
 • مرکز
 • گزارش کاراموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس
 • استان فارس
 • حسابداری
 • گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس
 • کارورزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس

گزارش کارآموزی برق، مرکز مخابرات مهدیه

فصل اول آشنایی با مکان کلی کار آموزی Telecommunication Company of IRAN تاریخچه و سیر تحول مخابرات در کشور ایران تاریخچه و سیرتحول مخابرات در ایران (1236 لغایت 1385) مقدمه امروزه با توجه به نقش انکار ناپذیر و حساس ارتباطات در توسعه ملی جوامع و الزاماً برنامه ری

دسته: برق

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 37 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 55

 • مخابرات
 • گزارشکار
 • رشته مخابرات
 • رشته مهندسی برق
 • گزارش کارآموزی برق، مرکز مخابرات مهدیه
 • کارورزی
 • کاراموزی مخابرات
 • گزارش کارآموزی
 • کارآموزی
 • مرکز مخابرات مهدیه

گزارش کارآموزی برق، شرکت مخابرات

دسته بندی: کارآموزی» برق و الکترونیک

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 34

چکیده: دستگاه سوئیچ دیجیتال به عنوان قلب و مرکز کلیه ارتباطات تلفنی محسوب می شود. با توجه به اهمیتی که ارتباطاتی نظیر تلفن، اینترنت، فاکس و … در زندگی امروز به عهده دارند، سرویس و نگهداری و همچنین ارائه خدمات به مشترکین از طریق سالنهای دستگاه در مراکز تلفن اهمیت مضاعفی پیدا کرده است و وظیفه افرادی …

 • کارورزی در مخابرات
 • کارآموزی مخابرات
 • مخابرات
 • دانلود گزارشکار
 • گزارش کارآموزی
 • تاریخچه مخابرات
 • کارآموزی

گزارش کارآموزی تاریخچه شرکت مخابرات خراسان و چارت سازمانی

دسته: گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 151 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 38

 • دانلود گزارش کارآموزی تاریخچه شرکت مخابرات خراسان و چارت سازمانی
 • کاراموزی تاریخچه شرکت مخابرات خراسان و چارت سازمانی
 • خراسان
 • مخابرات
 • گزارش کارآموزی تاریخچه شرکت مخابرات خراسان و چارت سازمانی
 • چارت سازمانی
 • شرکت
 • گزارش کاراموزی تاریخچه شرکت مخابرات خراسان و چارت سازمانی
 • کارورزی تاریخچه شرکت مخابرات خراسان و چارت سازمانی
 • تاریخچه

گزارش کارآموزی شرکت مخابرات

دسته: گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 121 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 30

 • کارورزی شرکت مخابرات
 • دانلود گزارش کارآموزی شرکت مخابرات
 • شرکت
 • گزارش کاراموزی شرکت مخابرات
 • گزارش کارآموزی شرکت مخابرات
 • مخابرات
 • کاراموزی شرکت مخابرات

کارآموزی رشته مخابرات

دسته: گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 58 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 79

 • کابل کشی
 • Megger
 • مخابرات
 • کار اموزی رشته مخابرات

کارآموزی تاسیسات مخابراتی

این گزارش بصورت کامل به تاسیسات مخابراتی می پردازد و فهرست مطالب موجود در آن در قسمت توضیحات کامل آرده شده است

دسته: کارآموزی

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 54 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 24

 • برق
 • مخابرات
 • تاسیسات
 • کارآموزی
 • کارآموزی تاسیسات مخابراتی