مجموعه کامل گزارش کارهای دوره کارآموزی مشاوره حقوقی

دسته بندی: علوم انسانی» حقوق

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 416

مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی مشاوره حقوقی در 416 صفحه در قالب ورد …

 • دادگاه خانواده
 • دادگاه های کیفری
 • دادگاه حقوقی
 • گزارش کارآموزی وکالت
 • گزارش کارآموزی
 • دوره کارآموزی وکالت
 • مشاوره حقوقی

مجموعه گزارشات کیفری دوره کارآموزی وکالت

دسته بندی: علوم انسانی» حقوق

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 314

مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی کیفری و حقوقی در 314 صفحه در قالب ورد …

 • دادگاه خانواده
 • دادگاه های کیفری
 • دادگاه حقوقی
 • گزارش کارآموزی وکالت
 • گزارش کارآموزی
 • دوره کارآموزی وکالت
 • مشاوره حقوقی

مجموعه گزارشات کارآموزی کیفری وحقوقی

دسته بندی: علوم انسانی» حقوق

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 339

مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی کیفری و حقوقی در 339 صفحه در قالب ورد …

 • دادگاه خانواده
 • دادگاه های کیفری
 • دادگاه حقوقی
 • گزارش کارآموزی وکالت
 • گزارش کارآموزی
 • دوره کارآموزی وکالت
 • مشاوره حقوقی

گزارشهای دوره کارآموزی وکالت

دسته بندی: علوم انسانی» حقوق

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 200

مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 200 صفحه در قالب ورد …

 • گزارش کارآموزی وکالت
 • کارورزی دوره وکالت
 • کارآموزی رشته حقوق
 • گزارش کار در دادگاه
 • گزارشهای دوره کارآموزی وکالت
 • رشته حقوق

مجموعه گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی

دسته بندی: علوم انسانی» حقوق

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 288

مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی مشاوران حقوقی در 288 صفحه در قالب ورد …

 • دادگاه خانواده
 • دادگاه های کیفری
 • دادگاه حقوقی
 • گزارش کارآموزی وکالت
 • گزارش کارآموزی
 • دوره کارآموزی وکالت
 • مشاوره حقوقی

گزارش دوره کارآموزی وکالت

انتقال مال غیر غیر و کلاهبرداری 18 ایراد ضرب و جرح عمدی فصل سوم دادگاههای حقوقی 19 درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 20 افراز و فروش ملک مشاع 21 الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد

دسته: فقه و حقوق اسلامی

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 115 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 311

 • گزارش کارآموزی
 • گزارش دوره کارآموزی وکالت
 • رشته حقوق
 • حقوق
 • گزارش کارآموزی وکالت
 • گزارش دوره کارآموزی وکالت
 • کارآموزی حقوق
 • وکالت

گزارش دوره کارآموزی وکالت

دسته بندی: علوم انسانی» حقوق

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 311

مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 311 صفحه در قالب ورد …

 • وکالت
 • حقوق
 • رشته حقوق
 • گزارش کارآموزی
 • گزارش دوره کارآموزی وکالت
 • کارآموزی حقوق
 • گزارش کارآموزی وکالت

گزارش کارآموزی وکالت

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 95 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 175

 • کارورزی وکالت
 • گزارش کاراموزی وکالت
 • کاراموزی وکالت
 • دانلود گزارش کارآموزی وکالت
 • گزارش کاراموزی وکالت

گزارش کارآموزی وکالت

دسته: گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 95 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 175

 • کارورزی وکالت
 • گزارش کاراموزی وکالت
 • کاراموزی وکالت
 • دانلود گزارش کارآموزی وکالت
 • گزارش کاراموزی وکالت

گزارش کارآموزی جلسات حضور در محاکم کیفری

دسته بندی: علوم انسانی» حقوق

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 151

مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی کیفری و حقوقی در 151 صفحه در قالب ورد …

 • گزارش کارورزی در دادگاههای کیفری
 • گزارش کارآموزی
 • کارورزی رشته حقوق
 • کیفری و حقوقی
 • گزارش کارآموزی وکالت