گزارش کار کارورزی حقوق در دفتر وکالت+کارورزی حقوق+کارآموزی حقوق دفتر وکالت

گزارش کار کارورزی حقوق در دفتر وکالتکارورزی حقوقکارآموزی حقوق دفتر وکالتگزارش کار کارورزی حقوق در دفتر وکالتکارورزی حقوقکارورزی دفتر وکالتاین نمونه کارورزی شاملمحل کارآموزی دفتر وکالت7هفته با گزارش ماهانه محل کارآموزیبه تفکیک روز هفته و گزارش ماهتعداد صفحات 30 صفحهبه صورت ورود و قابل ویرایشمورد تائید اساتید مرکز آمو

دسته: فقه و حقوق اسلامی

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 289 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 32

 • حقوق جزایی
 • کارآموزی حقوق
 • گزارش کارآموزی
 • کارآموزی وکیل
 • کارورزی حقوق قضایی
 • دانلود کارورزی
 • کارورزی دفتر وکالت
 • کارورزی حقوق ثبتی
 • کارآموزی وکالت
 • کارورزی حقوق
 • مقالات حقوق
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • گزارش کار کارورزی حقوق در دفتر وکالت+کارورزی حقوق+کارآموزی حقوق دفتر وکالت

مجموعه گزارشات کارآموزی و کارورزی وکالت

دسته بندی: علوم انسانی» حقوق

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 161

مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 161 صفحه در قالب ورد …

 • وکالت
 • کارآموزی در دادگاه
 • کارورزی حقوق
 • کارآموزی رشته حقوق
 • کارآموزی عملی وکالت
 • دادگاه خانواده
 • گزارش کارآموزی
 • گزارش کارورزی
 • کارآموزی و کارورزی
 • دانلود گزارش کارآموزی
 • کارآموزی حقوق
 • کار حقوقی
 • دانلود کارآموزی حقو
 • کارآموزی دوره وکالت

گزارشهای دوره کارآموزی وکالت و حقوق

دسته بندی: علوم انسانی» حقوق

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 156

مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی کیفری و حقوقی در 156 صفحه در قالب ورد …

 • گزارشات کارآموزی وکالت
 • کارورزی رشته حقوق
 • کارآموزی حقوق
 • دادگاههای کیفری و حقوقی
 • کارآموزی وکالت
 • کارآموزی در دادگاه

گزارش دوره کارآموزی وکالت

انتقال مال غیر غیر و کلاهبرداری 18 ایراد ضرب و جرح عمدی فصل سوم دادگاههای حقوقی 19 درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 20 افراز و فروش ملک مشاع 21 الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد

دسته: فقه و حقوق اسلامی

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 115 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 311

 • گزارش کارآموزی
 • گزارش دوره کارآموزی وکالت
 • رشته حقوق
 • حقوق
 • گزارش کارآموزی وکالت
 • گزارش دوره کارآموزی وکالت
 • کارآموزی حقوق
 • وکالت

گزارش دوره کارآموزی وکالت

دسته بندی: علوم انسانی» حقوق

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 311

مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 311 صفحه در قالب ورد …

 • وکالت
 • حقوق
 • رشته حقوق
 • گزارش کارآموزی
 • گزارش دوره کارآموزی وکالت
 • کارآموزی حقوق
 • گزارش کارآموزی وکالت

گزارش کارآموزی دوره وکالت

دسته بندی: علوم انسانی» حقوق

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 30

مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 30 صفحه در قالب ورد …

 • دانلود کارموزی وکالت
 • کارآموزی رشته حقوق
 • وکالت
 • گزارش کارآموزی
 • گزارش کارورزی
 • کار حقوقی
 • کارآموزی حقوق
 • کارآموزی عملی وکالت
 • دانلود گزارش دوره وکالت
 • دانلود گزارش کارآموزی
 • دانلود کارآموزی حقوق
 • کارآموزی دوره وکالت